Your cart
**Ready to ship outlet** **Ready to ship outlet**

Gal Moran Israeli Secret Page

אין ספק שתכשיטים מסוימים מגדירים אותנו, מזוהים איתנו כשהם נענדים לטווח הארוך. הם חתימה שלנו. יש להם משמעות כשמתייחסים אליהם כמחזיקי משמעות וכאמנות; הם הופכים לבית והופכים לזיכרון וזו הסיבה ללמה חשוב לי להשקיע בתכשיט איכותי וקלאסי, פריטים בעלי עיצוב על-זמני שישארו איתי לאורך זמן. כאלה שביום מן הימים אוכל להעביר הלאה לאהובים עליי וחלק ממני יהיה איתם לעד.